PEDCO

شبیه سازی واحد بازیابی گوگرد (فرآیند کلاوس) با نرم افزار Aspen HYSYS

شبیه سازی واحد بازیابی گوگرد (فرآیند کلاوس) با نرم افزار Aspen HYSYS

شرح فرآیند مختصر واحد بازیابی گوگرد (Claus Process): فرآيند بازيابی گوگرد (Claus process) شامل مراحل فرآيندی زير است: –  احتراق: هيـــدروکربنها و ساير ترکيبات قابل احتراق همراه با يک سوم…

به خواندن ادامه دهید