PEDCO

خدمـــات

services

پاسخ گویی

پاسخ گویی به درخواست های ارسال شده از طریق تلفن، ایمیل، فضای مجازی و … و گفتگو درباره پروژه

امکان سنجی پروژه

امکان سنجی مفهومی پروژه و انجام تحقیقات و مطالعات لازم

پاییز و زمستان 97

تفاهم نامه مالی

ایجاد تفاهم نامه مالی دربرگیرنده حقوق، تکالیف و اختیارات طرفین طبق توافقات انجام شده

خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره فنی – مهندسی و بررسی روش های حل مسائل

به کارگیری متخصصین

ارتباط با کارشناسان حوزه مورد بحث در پروژه و بهره گیری از تخصص آن ها

خدمات مشاوره ای

انعقاد قرارداد

عقد قرارداد همکاری و آغاز پروژه

برای مشاهده پروژه های انجام شده توسط شرکت طراحی – مهندسی پارت ( پـــدکو ) به بخش پروژه ها مراجعه کنید.