PEDCO

پـــروژه های پـــدکو

projects

شبیه سازی واحد بازیابی گوگرد (Claus)

در این پروژه به کمک مطالعات صورت گرفته در مقالات و دیگر مراجع مربوط به واحد گوگرد زدایی، این واحد با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS و همچنین استفاده از راکتورهای تبدیلی، گیبس و پلاگ شبیه سازی شد و …

بهینه سازی واحد بوتادین (BD)

با استفاده از نرم افزار Aspen Plus و مطالعه بر روی شرایط عملیاتی قابل تغییر در واحد بوتادین وشناسایی متغیرهای بهبود دهنده جهت افزایش کیفیت و خلوص محصول خروجی و …

مدل سازی و ساخت فضای گرافیکی برای حل معادلات ممنتوم و انرژی در مخازن و سطوح

در این پروژه اطلاعات مورد نیاز برای حل معادلات ممنتوم و انرژی در لوله ها، مخازن و سطوح مختلف از کاربر گرفته می شود و سپس نمودار های دلخواه کاربر به نمایش در می آیند…

طراحی وب سایت وردپرسی شرکت امید پترو انرژی خاوران (OPEK)

بنا به درخواست شرکت امید پترو انرژی خاوران مبنی بر ایجاد اصلاحات اساسی و افزودن امکانات ویژه به وب سایت سابق و با توجه به رایزنی های صورت گرفته…

شبیه سازی فرآیند تولید گاز طبیعی مایع (LNG Processing Unit)

تیم فنی پــدکو با توجه به مقالات متعدد ارائه شده در زمینه مایع سازی گاز طبیعی و روش های تولید LNG، شبیه سازی این واحد را در نرم افزار Aspen HYSYS انجام داده و …

شبیه سازی فرآیند گازسازی بایومس (Biomass Gasification Process)

بخش شبیه سازی این پروژه در نرم افزار Aspen Plus و بخش حل معادلات مربوط به محاسبات کسر جرمی و بازده محصولات در نرم افزار Matlab انجام پذیرفته …

مدل سازی و شبیه سازی راکتور فرآیند ریفورمینگ متان با بخارآب (SMR Process)

کارشناسان پدکو در این پروژه با کمک نرم افزار Matlab و استفاده از دستورات مربوطه، مدل سازی راکتور فرآیند ریفورمینگ متان با بخارآب را انجام داده …

پروژه های در حال اجرا

شبیه سازی و بهینه سازی واحد بازیافت گوگرد یکی از فازهای پارس جنوبی عسلویه

95%

شبیه سازی و بهینه سازی واحدهای SRU و AGE پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

10%

برای سفارش پروژه خود، اینجا را کلیک کنید.