PEDCO

شبیه سازی سه بعدی یک بال مستطیلی در کامسول Comsol

شبیه سازی سه بعدی یک بال مستطیلی در کامسول Comsol

جلسه چهارم: شبیه سازی سه بعدی یک بال مستطیلی در این شبیه سازی بر یک بال مستطیلی نیروی عمودی در راستای محور y وارد می شود و تنش های وارد…

به خواندن ادامه دهید

آموزش حل پایای جابجایی آزاد در کامسول Comsol

آموزش حل پایای جابجایی آزاد در کامسول Comsol

جلسه دوم: حل پایای جابجایی آزاد در این جلسه حل پایای جابجایی آزاد (Free Convection) در یک کویتی پرشده از آب و محصور بین دو صفحه عمودی بررسی می شود.…

به خواندن ادامه دهید

آموزش مدل سازی دیسک دوار در تانک حاوی سیال در کامسول Comsol

آموزش مدل سازی دیسک دوار در تانک حاوی سیال در کامسول Comsol

مدل سازی دیسک دوار در کامسول Comsol این مثال، مدل سازی یک دیسک دوار را در یک تانک حاوی سیالی مانند آب در کامسول نشان می دهد. از آنجایی که…

به خواندن ادامه دهید